Ticari ve Endüstriyel yapılarda beton her alanda bir alternatif olamamakla beraber belli noktalarda uygulama alanı bulmaktadır. Endüstriyel binalarda temel ve iç zemin uygulamaları dışında açık alanların ıslah edilmesi, yan cephelerde ve en yoğun olarak yönetim binalarında sağladığı faydalar dolayısıyla tercih edilmektedir. Ticari Yapılarda ise en fazla çatı hariç tamamı beton binalar kullanım alanı bulabilmektedir.

Fabrika binalarında kullanım alanını ve fonksiyonelliği azalttığı için tamamen beton binalar yerine çelikle kombine olarak kullanılması uygun olurken, kullanım alanından çok ısıtma/soğutma ve estetik görünümün önem kazandığı yönetim binaları ve ticari binalarda daha yoğun olarak beton uygulamalar tercih edilmektedir.

Beton’un avantajları şu şekilde sıralanabilir;
– Ateşe dayanıklılığı yüksektir.
– Hava Sızdırmazlık özelliği sayesinde ısıtma/soğutmada avantajlar yaratır.
– Özellikle prekast beton uygulamaları çok kısa sürede kurulum imkanı sağlamaktadır.
– Hammaddeyi temin etmek kolaydır, yerel olarak üretilen ve bulunabilen bir seçenektir.
– Betonun termal kütlesi yüksek olduğundan sıcaklık farklılıklarının azalmasını sağlayarak havalandırmada avantajlar yaratır.
Proko olarak maliyet ve fonksiyon olarak avantaj sağladığı noktalarda her tür beton uygulamalarını projelerimizde başarı ile uygulamaktayız.